Löns var på mange måter et veldig passionert menneske - - og til tider dessuten ytterst temperamentsfull. Dette brakte ham ofte på kant med mange fordi han forfektet sine synspunkter hårdnakket og ofte uten hensyn til om hans språkbruk kunne såre noen.

   

I mange år helt fra grunnleggingen av raseklubben i 1912 sloss han innbidt for at rasen ikke skulle settes i samme bås som andre jakthunderaser under det tyske jakthundeforbund, men skulle bedømmes på rasens egne premisser. Resultatet ble at han og kretsen omkring ham gikk deres egne veier og grunnla en 'konkurrerende' raseklubb i 1930, som imidlertid ble oppløst i 1934.

Ca. 1930
 

 

2. verdenskrig satte en stopper for foreningsarbeidet og avlen gikk nesten i stå. Allerede i 1946 gjennoppsto de to klubbene, som igjen fant sammen i èn klubb i 1961. Löns hadde fortsatt kampen for sine synspunkter helt inn i de tyske rettssalene. I 1964 døde han etter et langt livs lidenskapelig strid for å nå sine avlsmål om å skape en allsidig, liten, stående, allround fuglehund.

Ca. 1950